Bir reklam kampanyası oluşturmak oldukça zahmetli ve emek isteyen bir yolculuktur. Özellikle dijital reklamcılığın güçlenmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan rekabet artışı bu süreci daha değerli ve önemli kılmaktadır. Geleneksel medyanın maliyetli olması, küçük markaların, reklam faaliyetlerinde daha seçici ve pasif bir strateji izlemesine neden olurken, bugün dijitalleşeme ile birlikte hemen hemen bütün markalar online platformlarda aktif bir şekilde reklam faaliyeti yürütüyor. Peki bir reklam kampanyası nasıl ortaya çıkar? Bu kadar yoğun rekabette bir marka hangi metodoloji ile hareket ederse başarılı olabilir? Bir reklam kampanyasının oluşmasında yer alan tarafların yapması gerekenleri sizin için derledik.

Reklamveren Tarafı

 • Ürün Stratejisinin Belirlenmesi; Reklam faaliyeti konusu olan ürünün pazarda nasıl konumlanacağını belirleyin. Bu süreç içerisinde; pazarı ve rakip markaları analiz edin. Ayrıca ürününüzün fiyatlandırma politikasını ve hedef kitleniz ile ürününüz arasında kurmak istediğiniz iletişimi ve bağı belirgin bir şekilde ortaya koyun.
 • Kampanya Amacının Belirlenmesi; Bir reklam kampanyasının amacı satış olmak zorunda değildir. Birçok nedenle reklam kampanyası oluşturulabilir. Marka bilinirliği ve farkındalığı yaratmak, üyelik toplamak gibi nedenler de temel amaç olabilir. Farklı amaçlar ile yapılan reklamlar nihai hedefiniz olan satışa uzun vadeli birer yatırımdır. Bu yüzden amacınızı belirgin bir şekilde ortaya koyun ve bu amaçları gerçekleştirmek için adımlar atın.
 • Hedef Kitlenin Belirlenmesi; Her ürün ve ürün için yaptığınız reklam kampanyası ile herkese ulaşmanız çok zordur. Ürününüz için doğru hedef kitleyi belirleyerek, kampanyanızı bu hedef kitle üzerinde yoğunlaştırın. Bu sayede maliyetleriniz azalacak ve kampanyanızın verimi artacaktır.

Kullanılabilecek Teknolojiler; DMP, Pazar AraştırmaRaporları, Ad server Raporları

 • Kampanya Döneminin Belirlenmesi; Kampanyanız için belirgin bir tarih aralığı belirleyin çünkü hiçbir reklam kampanyasına olan ilgi sonsuza kadar devam etmez. Buradan çıkartılacak sonuç, kesinlikle, uzun vadeli kampanyaların başarısız olacağı olmamalı. Markanız ve ürününüz için en optimum süreyi belirleyerek bir kampanya oluşturun. Bu sayede kampanya başarınızı ölçebilir ve bir sonraki kampanyalarınız için kendinize yeni fırsatlar ve zaman yaratabilirsiniz.
 • Bütçe Belirlenmesi; Yaptığınız her kampanyanın markanız için bir yatırım olduğunu unutmayın. Bu yüzden bir reklam kampanyası oluştururken bütçenizi belirgin bir şekilde ortaya koyun. Yaptığınız harcama sonucunda ulaşmak istediğiniz noktaya varamıyorsanız, bu kampanyanızda bir şeylerin yanlış gittiğini gösterir.Bütçenizi net bir şekilde ortaya koyarak ve doğru bir dağıtım yaparak bunun önüne geçebilirsiniz.
 • Kampanya KPI Seçimi; Kampanyanız ile ne elde etmek istediğinizi belirleyin. Bir kampanyanın birden fazla hedefi olabilir. Gerçekleştirdiğiniz veya gerçekleştiremediğiniz ara hedefler size kampanya süreci boyunca yol gösterecektir.  Kampanya süreci içerisinde hedeflerinizi doğru zaman aralıklarına yerleştirerek, kampanya sürecini takip edebilir ve doğru aksiyonları alabilirsiniz.

*Bir reklam kampanyası için reklamveren tarafında yapılması gerekenler bunlarıdır (Retargeting hariç). Bu aşamalar tamamlandıktan sonra reklam ajanslarının görevi başlar ve bu kriterler doğrultusunda bir kampanya oluşturulur.

Ajan Tarafı

 • Kreatif Ajans
  • Kampanya Mesajının Belirlenmesi: Kampanyanın, hedef kitlenin karşısına hangi mesajla çıkacağı belirlenir. Akılda kalıcı bir kampanya oluşturmak için oldukça önemli bir adımdır. Mesaj, markanın kimliğine ve kampanyanın amacına uygun bir şekilde belirlenmelidir.
  • Kreatif Üretimi: Kampanyanın, hedef kitlenin karşısına nasıl çıkacağının belirlendiği adımdır. Büyük bir önem arz eden bu adam reklamını kendisi olacak ve hedef kitlenin karşısına çıkacaktır. Başarılı bir kreatif oluşturarak kullanıcıların, kampanyaya ve markaya olan ilgisi arttırılmalıdır.
  • Reklamverenlere Onaylatılması: Mesaj ve kreatif belirlendikten sonra markaya brief verilir. Seçilen mesajın ve kreatiflerin markaya ve kampanyaya katacaklarından bahsedilerek seçilme nedenleri net bir şekilde ortaya koyulur ve markanın onayı beklenir.
  • Revizyon: Markanın, mesaj ve kreatif ile ilgili beğenmediği veya farklı beklentilerinin olduğu noktalar varsa bunları tespit ederek ajansa iletir ve değiştirilmesini talep eder.
  • Mecralara ve Boyutlara Göre Özel Kreatiflerin Uyarlanması: Görsellerin başarılı bir şekilde görüntülenebilmesi için her mecranın belirlediği bazı standart boyutlar vardır. Markanın onayladığı kreatifler, bu boyutlara göre düzenlenir ve gösterime hazır hale getirilir.
 • Bütün bu süreçte Ad server kreatif üretim toolundan faydalanabilirsiniz.
 • Medya Planlama Ajansı/ SEM Ajansı/ Sosyal Medya Ajansı
  • KPI’ların Öngörüsü ve Bütçenin Kanallar Arasında Dağıtılması:  Marka tarafından belirlenen KPI’lar için bir öngörüde bulunularak, bu KPI’lara ulaşılabilme derecesi belirlenir. Bu doğrultuda bütçe doğru bir şekilde dağıtılarak hedeflere ulaşılması amaçlanır.
  • Mecra Planlaması: KPI’lara ve hedef kitleye ulaşmak için en doğru mecralar tespit edilir ve belirlenir. Bu mecralar için yapılacaklar ve atılması gereken adımlar ortaya koyulur.
  • Arama Motoru Reklamcılığı ve Anahtar Kelime Planlaması: Ürün ve marka için arama motorlarında yapılan aramalar ve yapılması potansiyel olan aramalar belirlenir. Bu aşamada tespit edilen kelimeler, ürünün ve markanın reklamlarının arama motoru sonuçlarında gösterilmesini sağlar. Bu kelimeleri belirlerken kullanıcılar gibi düşünmek oldukça önemlidir. Kullanıcıların; yazım hataları, soru sorma şekli, ne elde etmek istediklerini anlamak, yorumlamak ve tahminde bulunmak gösterilebilirliğinizi arttıracaktır.
 • Kullanılabilecek Teknolojiler; Search Engine Advertising
  • Sosyal Medya Planlaması: Reklam kampanyasının, hangi sosyal medya platformlarından gösterileceğinin, hangisinde daha yoğun bir kampanya yönetiminin gerçekleştirileceğinin belirlendiği adımdır. Kullanım yaygınlığının gün geçtikçe arttığı sosyal medya platformları arsında tercih yapılırken; platformun genel kullanım amacı, bu amaç ile kampanya amacının ve hedef kitlenin uyumu, belirlenen kreatifler ile tercih edilen platformda yakalanabilecek başarı tespit edilmelidir.
  • İletişim Kanalları Tercihleri: Kampanyayı ve markayı yansıtan en iyi iletişim kanalı tercih edilir. Kanal tercihi, kampanya ile potansiyel müşterilerin direkt olarak iletişime geçeceği kaynak olacağı için oldukça önemlidir. Doğru tercih belirli bir standarta bağlı değildir. Bu bazen bir video reklam olabilirken, bazen başarılı bir banner, bazen de doğru kurgulanmış ve potansiyel müşterilere değer katan bir native reklam olabilir. Doğru tercihi yapmak için amaç doğru bir şekilde belirlenmeli ve hedef kitle çok iyi tanınmalıdır.
 • Kullanılabilecek Teknolojiler; Ad server attribution raporları
  • Hedef Kitleye Ulaşma Yöntemi ve Destekleyici Senaryo Belirlenmesi: Bir reklam kampanyasının ana hedeflerinden biri hedef kitleye ulaşmak ve belirlenen amaç doğrultusunda hedef kitleyi reklam kampanyası ve marka ile etkileşime geçirmektir. Bu süreçte hedef kitlenin nerede olduğunu tespit etmek ve belirlemek, hedef kitle ile benzer olan kişileri ortaya koymak oldukça önemlidir. Doğru bir araştırma ve analiz ile bunu yapmak kampanyaya değer katacaktır. Bununla birlikte hedef kitle için oluşturulan farklı senaryolar ile birçok farklı kanaldan etkileşim amaçlanır.
 • Kullanılabilecek Teknolojiler; DSP, DMP, Ad Server, Native Advertising, Affiliate
  • Platformlara Kampanya Kurulumu: Bütün platformların, birbirinden farklı, reklam kampanyası yönetim araçları vardır. Tercih edilen platformlarda amaçlar, hedefler ve hedef kitle göz önüne alınarak kampanya kurulumu gerçekleştirilir.
 • Kullanılabilecek Teknolojiler; DSP, DMP, Ad Server,Native Advertising, Affiliate
  • Kreatiflerin Yüklenmesi: Tercih edilen platforma kreatifler yüklenerek, platform içerisinde görüntülenme kalitesi test edilir ve yayınlanmaya hazır hale getirilir.
 • Kullanılabilecek Teknolojiler; DSP, DMP, Ad Server,Native Advertising, Affiliate
  • Bütçenin Girilmesi; Kampanyanın yayınlanacağı platformlar için belirlenen bütçeler, platformlara girilerek, platformun kampanya için harcayabileceği para belirtilir.
 • Kullanılabilecek Teknolojiler; DSP, DMP, Ad Server,Native Advertising, Affiliate
  • Marka Güvenliği, Viewability, Verification; Kampanya süresi boyunca oluşabilecek sorunlar ve kampanyaya yönelik gerçekleşebilecek saldıra karşı tedbirler alınır. Kampanyanın gerçekten görünür olup olmadığı ve belirlenen platformlarda doğru alanlarda yer alıp almadığı tespit edilir.
 • Kullanılabilecek Teknolojiler; Marka güvenliği, Viewability, Verificatin toolları
  • Medya Satın Alma; Özellikle programatik çözümlerin artmasıyla birlikte oldukça tercih edilen bir yöntem olmaya başlayan medya satın almada; web sitelerini, uygulamaları, blogları, vb. alanları reklamverenler için açan yayıncılar ile anlaşma sağlanarak reklamların bu alanlarda gösterilmesi sağlanır.
 • Kullanılabilecek Teknolojiler; DSP, Native Advertising, Affiliate
  • Retargeting için Data Toplanması; Ürününüze ve markanıza ilgi gösteren biri ile tekrar bir etkileşim kurmak istiyorsanız retargeting’e başvurun. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için kullanıcı çerezlerine ve bu çerezleri anlamlandırabilecek bir altyapıya ihtiyacınız vardır. Sitenizi buna göre dizayn edin.
 • Kullanılabilecek Teknolojiler; DSP, DMP, Ad server
  • Yayının Başlatılması; Bütün bu aşamalardan geçen reklam kampanyası artık yayınlanmaya hazırdır fakat kampanya süreci tabi ki bunula sonlanmaz. Kampanya yayınlandıktan sonra takip ve analiz edilerek; KPI’ların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, kampanyanın sürecinin hangi aşamada olduğu ve kampanyanın amacını gerçekleştirmeye ne kadar yakın olduğu tespit edilir.
 • Kullanılabilecek Teknolojiler; DSP, Ad Server, Native Advertising, Affiliate
  • Yayın Takibi ve Mecra Optimizasyonu; Kampanyanın yayının süreci başladıktan sonra, KPI’lar ve marka güvenliğini sağlamak adına belirlenen verification kriterlerine bağlı kalarak, yayınlar mecralarda takip edilir ve oluşabilecek sorunlara karşı tedbirler alınır. Bir kampanya sürecinde her şey istenildiği gibi gitmeyebilir burada önemli olan sorunları önceden öngörebilmek ve kampanyayı hazırlarken, oluşabilecek sorunlara karşı hazırlıklı olmaktır.
 • Kullanılabilecek Teknolojiler; DSP, Ad Server, Native Advertising, Affiliate
  • Raporlama; Bütün bu verilen emeğin, sonuçlarının görüldüğü aşamadır. Hedeflere ve amaca ulaşılıp ulaşılmadığı, hedef kitleyi yakalama başarısı, kanallar arasında hangisinin daha başarılı sonuçlar verdiği ve daha birçok sonuç bu aşamada saptanır. Alınan sonuçları doğru bir şekilde analiz etmek, yorumlamak ve anlamak gerekir. Bu sayede oluşturulacak bir sonraki kampanyada doğru çözümler üretilebilir ve doğru adımlar atılabilir. Her kampanya bir önceki kampanyanın referans noktasıdır.
 • Kullanılabilecek Teknolojiler; DSP, Ad Server, Native Advertising, Affiliate

Yayıncı Tarafı

Bir reklam kampanyasının yayın alanı tarafını yöneten yayıncılar, kampanya hazırlama sürecinde aktif bir şekilde yer almasa da kampanya için kritik bir rol üstlenir. Bundaki en büyük etken ise hedef kitlenin kampanya ile buluşma alanlarının yayıncı alanları olmasıdır. Doğru bir yayın alanı seçilmesi ve yayıncıların kampanya hakkında yapacağı yorumlar ile kampanyaya değer katması, süreci yönetimde markaya artı bir değer katar.  Aynı zamanda siteyi ziyaret eden kullanıcıların datalarını toplayarak, markalar için sitenin bir personasını çıkartır ve hedef kitleleri için uygun olup olmadığını ortaya koyar.

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir